Skoči na vsebino

javna naročila

Javno naročanje in korektna gospodarska rast

  • od

Kaj je javno naročanje, pravzaprav? To je pisno sklenjena odplačilna pogodba med enima ali več gospodarskimi subjekti ter enim ali več naročniki. Predmet pogodbe je običajno izvedba gradenj, dobava blaga ali izvajanje različnih storitev.

Tukaj v osnovi govorimo, kjer mora naročnik izbrati izvajalca ali ponudnika v skladu z zahtevami v postopku javnega naročanja. Izbira ponudbe mora biti poleg pravega ponudnika tudi tista, ki je najbolj ugodna. Predvsem pa stremi k odpiranju konkurence in zagotavljanju gospodarne, učinkovite in transparentne porabe javnih sredstev. Iz tega vidika je javno naročanje korekten pristop na trgu za pridobivanje posla, v katerem ima vsak možnost, da kandidira za pridobitev posla. Od objave ponudbe do zaključenega sprejemanja ponudb je običajno 30 dni, kar je več kot dovolj za dobro pripravljeno dokumentacijo.

V slovenski zakonodaji so zavezanci za javno naročanje (naročniki) organi Republike Slovenije, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in druge osebe javnega prava, med katere sodijo tudi javni skladi, javne agencije, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge pravne osebe, ki so ustanovljene s posebnim namenom, da zadovoljujejo potrebe splošnega interesa, ki niso industrijske ali poslovne narave in ki so večinsko financirane ali so pod upravljavskim nadzorom državnih ali lokalnih organov oz. drugih oseb javnega prava.

Poleg tega je javno naročanje zelo pomemben način za gospodarsko rast, ki lahko vpliva na proizvodnjo na trgu. Z oddajanjem javnih naročil in izbiro različnih izvajalcev in ponudnikov na korekten način se možnost za gospodarsko rast razporedi praktično na vsa podjetja.

V Sloveniji je kar nekaj portalov za javno naročanje, preko katerih se lahko dnevno spremljajo aktualna naročila, ki se bolj ali manj dnevno dodajajo. Izbira portala je povsem poljubna, vpis za pregled ponudb in oddajo naročil pa je tudi brezplačen, tako, da se lahko posameznik prijavi tudi na vse portala, preko katerih bo spremljal javno naročanje, za svoj segment dela.…